ROSZ Gelpolish - Dutch Orange 007

€ 9,95

UV lamp 2 min 

LED lamp 30 sec